Prekių užsakymo ir pristatymo sąlygos

 

Privatiems asmenims:

Prekių pristatymo būdai:

  • Omniva paštomatas

 

Juridiniams asmenims:

KLIENTAS užsako Produktus savitarnos svetainėje užpildydamas ir pateikdamas Užsakymą. 

Užsakytų Produktų pristatymo tvarka:

  • KLIENTUI pateikus užsakymą iki 10:00 val. (darbo dienomis) – užsakymas įvykdomas ir Produktai pristatomi kitą darbo dieną iki 17:00 val.;
  • KLEINTUI pateikus užsakymą po 10:00 val. (darbo dienomis) – užsakymas įvykdomas ir Produktai pristatomi per 2 darbo dienas;
  • Produktų pristatymas KLIENTUI vykdomas darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Produktų kainos nustatomos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas kainas, pritaikant Sutarties specialiosiose nuostatose nurodytas nuolaidas, su sąlyga, kad KLIENTAS įsigyja Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Fiksuotą minimalų produktų kiekį.

Jei KLIENTAS per mėnesį neįsigyja Fiksuoto minimalaus kavos pupelių kiekio, TIEKĖJAS turi teisę netaikyti nuolaidos įrangos nuomai, produktų bei aptarnavimo paslaugų kainoms, nurodytoms Specialiosiose sąlygose.

Užsakymui, kurio bendra suma yra mažesnė nei 60 EUR be PVM, taikomas 10 EUR be PVM pristatymo mokestis.

Pristatytų produktų kiekį, kokybę ir atitikimą KLIENTAS patikrina priimdamas Produktus. Tinkamų Produktų pristatymas ir perdavimas įforminamas PVM sąskaita faktūra (prekių važtaraščiu) ir patvirtinamas Sutarties TIEKĖJO ir KLIENTO įgaliotų asmenų parašais.

Apie Produktų paslėptus trūkumus KLIENTAS praneša TIEKĖJUI per 7 kalendorines dienas nuo Produktų pristatymo. KLIENTUI praleidus šį terminą, laikoma kad pristatyti Produktai paslėptų trūkumų metu.

Tuo atveju, jeigu Produktai turi trūkumų, kurie įforminti Sutartyje nustatyta tvarka, TIEKĖJAS privalo juos neatlygintinai pakeisti analogiškais Produktais be trūkumų.

TIEKĖJAS nėra atsakingas už Produktų kokybės pablogėjimą, jei KLIENTAS ar su juo susiję asmenys, kuriems TIEKĖJAS perdavė Produktus, juos naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokie Produktai yra paprastai naudojami, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Produktų laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Produktų pakuotės ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Produktų perdavimo metu, ar Produktų kokybės pablogėjimas yra sukeltas KLIENTO ar kitų asmenų, kuriems KLIENTAS pardavė Produktus, veiksmų.